کفسابی چیست و چه کاربردی دارد

کفسابی چیست و چه کاربردی دارد

کفسابی چیست و چه کاربردی دارد ؟‌ اکثر کسانی که با ساختمان سازی سر و کار دارند یا مدیریت ساختمان را بر عهده دارند در زمان های مختلف به این خدمت در صنعت ساختمان نیاز دارند اما پاسخ سوال کفسابی عملی هست که در آن سطح با استفاده از دستگاه مخصوص سابیده شده و یکدست می گردد....