هدف از كف‌سازى به وسیله کفپوش بتنی و موزاییک بتنی ، به وجود آوردن سطحى هموار است كه بتواند نيازها و خواسته‌هاى مصرف كننده را برآورده نمايد. البته شكل و جنس آن به نوع كاربرى آن بستگى دارد. به عنوان نمونه كف سرويس‌ها در طبقات فوقانى ساختمان و كف زير زمين‌ها و سالن‌ها، پارکینگ ها و محوطه حیاط و پیاده و… با يكديگر تفاوت داشته و شرايط ويژه‌ى خود را دارد. بايد دقت شود كه كف ‌سازى با مصالحى صورت گیرد كه بتواند وزن خود را به خوبى تحمل نموده و سطح رويى آن بتواند در مقابل سايش مقاومت نمايد. براى تعيين نوع كف ‌سازى، لازم است ابتدا محلى كه كف ‌سازى آن مورد نظر است معين شود. برای مثال در زمین خشک، با صاف نمودن و متراكم كردن سطح كف‌ سازى و پر کردن مناطق حفره‌ای و خالی با بتن و یکدست کردن سطح و در زمین مرطوب با کوبیدن سطح و پر کردن حفره و مناطق خالی با سنگ و شن ریز به سطح صاف و یکنواخت دست پیدا می‌کنیم. حال که به یک شناخت اولیه از اصول کف و کف‌ سازی رسیدیم، بحث انتخاب به میان می‌آید و آن هم انتخاب بهترین کفپوش بتنی برای محوطه ی مورد نظر ما.

در بحث بهترین انتخاب عوامل زیر اثرگذار هستند:

  • نوع زير سازى محل اجرا

  • زیبایی و کیفیت و دوام

  • قیمت مناسب و مقرون به صرفه بودن

  • مقاومت در مقابل آتش سوزى و مواد شيميايى

  • ايمنى و راحتى در حركت (بدون سر خوردن)

  • هزينه‌ ى اجرا و نگهدارى

  • سليقه‌ ى شخصى

طبیعی است که کفپوشی نمی‌تواند تمام خواسته‌هاى مورد نظر را تامين نمايد اما بعضى از پوشش‌ها مى‌توانند به طور نسبى، نیاز مصرف‌كننده را برآورده نمايند.