با عرض سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی

در این مقاله سعی داریم به شما انواع ساختمان از نظر کاربری را معرفی کنیم زیرا جهت نگهداری ساختمان ابتدا باید با انواع آن آشنا شویم.

ما سعی میکنم علاوه بر نگارش اصولی بر اساس قوانین شهرداری که انواع کاربری ساختمان تعاریف متفاوتی دارد جهت نگهداری انواع ساختمان نیز صحبت کنیم.


نوع های مختلف کاربری ساختمان

  • واحد مسکونی
  • واحد مسکونی­ تجاری
  • واحد تجاری
  • واحد صنعتی
  • واحد آموزشی و بهداشتی
  • اداری